EKG:n tulkinnan harjoituskurssi

Nyt harjoitellaan! EKG:n tulkinnan harjoituskurssi on uusi, keväällä 2016 valmisteltu koulutuspaketti, minkä tarkoituksena on harjaannuttaa silmää EKG- löydösten tunnistamiseen, sekä kerrata aikaisemmin opittuja taitoja. Perus- ja jatkokoulutuksessa läpikäytyjä asioita voi olla vaikea pitää mielessä, kun ei "oikeita" tilanteita tule vastaan kovin useasti. Tällä harjoituskurssilla läpikäydään ensin hoitohenkilökunnalle suunniteltu EKG:n tarkastelumalli ja sen jälkeen harjoitellaan EKG- löydösten tunnistamista harjoitusfilmien avustuksella. Kaikki harjoitus EKG:t ovat eri puolilta Suomea ja eri työyksiköistä lähetettyjä ja peräisin oikeista potilastapauksista. Kiitos tästä kuuluu kaikille EKG-nauhoja ja tapausselostuksia lähettäneille ja muutenkin koulutuksien kehittämisessä avustaneille henkilöille! Harjoituskurssia järjestetään aamu- ja iltakurssina.

Kohderyhmä:

  • EKG:n tulkinnan perus- ja jatkokurssin suorittaneet henkilöt

Tavoitteet:

  • tavoitteena on kerrata aikaisemmin opittuja EKG:n tulkintataitoja sekä harjaantua EKG:n tarkastelussa erilaisten harjoitteiden avulla

Koulutuksen hinta:

  • 40€ + ALV24% / henkilö (sis. koulutusmateriaalin)

AAMUKURSSI

9:00-9:30 EKG:n tarkastelumalli

9:30-10:20 EKG:n tulkintaharjoituksia

10:20-10:40 tauko

10:40-11:30 EKG:n tulkinnan harjoituscaset

ILTAPÄIVÄKURSSI

13:00-13:30 EKG:n tarkastelumalli

13:30-14:20 EKG:n tulkintaharjoituksia

14:20-14:40 tauko

14:40-15:30 EKG:n tulkinnan harjoituscaset

ILTAKURSSI

17:00-17:30 EKG:n tarkastelumalli

17:30-18:20 EKG:n tulkintaharjoituksia

18:20-18:40 tauko

18:40-19:30 EKG:n tulkinnan harjoituscaset

Lisätiedot: