Ensiavun jatkokurssi EA2

Ensiavun jatkokurssin tavoitteena on, että kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa olevalle henkilölle kuin haasteellisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä tunnistaa että ehkäistä tapaturmia eri ympäristöissä. Ensiavun jatkokurssille voi osallistua, kun ensiavun peruskurssi on käytynä ja voimassaolevana ! 

Kurssin sisältö:

  • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
  • Hätäensiavun kertaus

              - Tajuttomalle annettava ensiapu

              - Peruselvytys ja defibrillaatio (aikuinen, lapsi ja vauva)

              - Muut henkeä uhkaavat hätätilanteet

  • Vammamekanismin yhteys vamman synnyssä

              - Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

              - Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot ja sokki

              - Ranka- ja raajavammat

              - Pään- ja kasvojen vammat

  • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

              - Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

  • Ensiapu ja ehkäisy

              - Kylmän aiheuttamissa vammoissa

              - Lämmön aiheuttamissa sairastumisisssa

  • Ryhmäkohtaiset erityisaiheet (valinnaiset)

              - Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

              - Ensiapuharjoitus

              - Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä tapaturmien ehkäisy

              - Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan

Kurssin hinta:

  • 1200€ + ALV24%
  • Punaisenristin rekisteröintimaksu 18,66€ + alv 24% / henkilö
  • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä !