Hoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksetOlemme järjestäneet hoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollonhenkilöstölle jo vuodesta 2003 lähtien. EKG:n tulkinnan peruskurssi, jatkokurssi ja sydänpysähdys ja elvytysopinopäivä järjestetään samoilla sisällöillä kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä. Allaolevasta koulutuskalenterista näet kaikki Suomessa järjestettävät koulutustapahtumat ja pääset ilmoittautumaan mukaan !


EKG:n tulkinnan peruskurssi EKG 1

EKG:n tulkinnan peruskurssi on hoitohenkilökunnalle suunnattu koulutus, jossa opetus aloitetaan aivan alkeista eikä aikaisempaa osaamista EKG:n tulkinnasta vaadita. Ensimmäinen EKG:n tulkinnan peruskurssi järjestettiin jo vuonna 2003. Koulutuksen sisältö ja toteuttamistapa on muuttunut paljon vuosien varrella, mutta tällä hetkellä palautteiden mukaan koulutuksen sisältö on saatu hyvin vastaamaan hoitohenkilökunnan tarpeita EKG:n tulkinnasta.


Kohderyhmä:

 • Sairaaloiden, terveyskeskusten, hoitokotien sekä yksityisten lääkäriasemien osastoilla, vastaanotoilla, päivystyksissä, laboratorioissa, työterveyshuollossa ym. työskentelevä hoitohenkilökunta.

Tavoitteet:

 • Koulutuksen tavoitteena on oppia tulkitsemaan hoitohenkilökunnan näkökulmasta oleelliset EKG-muutokset, joilla on merkitystä potilaan saaman hoidon kannalta. Koulutuksen suorittanut oppii tunnistamaan EKG:stä sydäninfarktin ja yleisimmät rytmihäiriöt. Koulutuksessa harjoitellaan järjestelmällistä EKG:n tulkintaa, joka aloitetaan aivan perusteista ja siksi aikaisempaa osaamista EKG:n tulkinnasta ei vaadita.

Päivän ohjelma:

 • 09:00-10:30 EKG:n perusteet
 • 10:30-10:50  Tauko
 • 10:50-11:45   Sepelvaltimotautikohtausten tunnistaminen
 • 11:45-12:45    Ruokatauko (omakustanteinen)
 • 12:45-13:45    Rytmihäiriöiden tunnistaminen
 • 13:45-14.00   Tauko
 • 14.00-14:15    EKG:n tarkastelumalli
 • 14:15-15:00    EKG:n tulkintaharjoituksia

Koulutuksen hinta:

 • 90€ + ALV24% / henkilö (sis. koulutusmateriaalin)

EKG:n tulkinnan jatkokurssi EKG 2


Vuonna 2012 järjestettiin ensimmäinen EKG:n tulkinnan jatkokurssi. Koulutuksen sisältöä ja opetustapaa on vuosien aikana muokattu palautteiden mukaisesti hyvin paljon ja opetussisältökin on elänyt siitä syystä melkoisesti. Syksyllä 2019 päivän sisältö pistettiin täysin uusiksi ja nyt palautteiden mukaan vaikuttaisi siltä, että jatkokurssikin alkaa löytämään oikeanlaisen sisältönsä ja opettamistapansa. 


Kohderyhmä:

 • EKG:n tulkinnan peruskurssin suorittaneet henkilöt.

Tavoitteet:

 • Tavoitteena on kerrata aikaisemmin opittuja asioita sydäninfarktin ja rytmihäiriöiden tunnistamisesta sekä syventää osaamista muiden EKG-muutoksia aiheuttavien tilanteiden tunnistamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittyä EKG:n tulkinnassa case-harjoitteiden avulla.

Päivän ohjelma:

 • 09:00-10:30 Kertausta sydäninfarktin tunnistamisesta
 • 10:30-10:50 Tauko
 • 10:50-11:45  Kertausta rytmihäiriöiden tunnistamisesta
 • 11:45-12:45   Ruokatauko (omakustanteinen)
 • 12:45-13:45  Muita EKG - muutoksia aiheuttavia tilanteita

             - sydänlihastulehdus

             - elektrolyyttihäiriöt

             - haarakatkokset

             - keuhkoveritulppa

 • 13:45-14.00 Tauko
 • 14.00-15:00 EKG:n tulkintaharjoituksia

Koulutuksen hinta:

 • 90€ + ALV24% / henkilö (sis. koulutusmateriaalin)

Sydänpysähdys ja elvytysopintopäivä

Ensimmäinen elvytyskoulutus on järjestetty yrityksemme toimesta jo syksyllä 2003. Siitä lähtien elvytysohjeet ovat välillä hieman muuttuneet ja sen vuoksi koulutuksenkin sisältö ja toteuttamistapa on elänyt vuosien saatossa. Tämänkertainen sydänpysähdys ja elvytysopintopäivä pohjautuu marraskuussa 2021 julkaistuun elvytyksen käypähoitosuositukseen ja sen keskeiseen sisältöön. Koulutus sisältää teoria- ja käytännönopetusta.

Kohderyhmä:

 • Hoitohenkilökunta, joka työssään mahdollisesti kohtaa sydänpysähdyspotilaita.

Tavoitteet:

 • Tavoitteena on oppia tunnistamaan sydänpysähdystä ennakoivat oireet (NEWS), ymmärtää sydänpysähdyksen mekanismit ja niiden vaikutus selviytymiseen sekä oppia laadukkaat ja suositusten mukaiset elvytysmenetelmät.

Päivän ohjelma:

 • 09.00-10.20 Sydänpysähdystä ennakoivat oireet (NEWS)
 • 10.20-10.40 Tauko
 • 10.40-11.40 Sydänpysähdys ja siitä selviytyminen
 • 11.40-12.40 Ruokatauko (omakustanteinen)
 • 12.40-13.40 Pienryhmäharjoitukset
 • 13.40-14.10 Uusimmat elvytyssuositukset (2021)
 • 14.10-14.20 Tauko
 • 14.20-15.00 Laadukkaan elvytyksen käytännön toteutus

Koulutuksen hinta:

 • 90€ + ALV24% / henkilö (sis. koulutusmateriaalin)