EKG:n tulkinnan peruskurssit EKG 1

                      Rovaniemellä !

Ajankohdat:

Kohderyhmä:

 • Sairaaloiden, terveysasemien, yksityisten lääkäriasemien, hoitokotien sekä ensihoidon osastoilla, päivystyksissä, vastaanotoilla, laboratorioissa, työterveyshuollossa ym. työskentelevä hoitohenkilökunta.

Koulutuksen tavoitteet:

 • Koulutuksen tavoitteena on oppia tulkitsemaan hoitohenkilökunnan näkökulmasta oleelliset EKG-muutokset, joilla on merkitystä potilaan saaman hoidon kannalta.
 • Koulutuksen suorittanut oppii tunnistamaan EKG:sta sepelvaltimotautikohtaukset              (sydäninfarktin ja sydänlihaksen hapenpuutteen) sekä yleisimmät rytmihäiriöt.
 • Koulutuksen suorittanut oppii tulkitsemaan ekg:n järjestelmällisesti.

Koulutuksen hinta:

 • 90 € + Alv. 24% / henkilö (sisältää koulutusmateriaalin)

Koulutuksen sisältö:

 • EKG:n tulkinnan perusteet

09.00-10.30

 • Tauko

10.30-10.45

 • Sepelvaltimotautikohtausten tunnistaminen EKG:sta

10.45-11.45

 • Ruokatauko (omakustanteinen)

11.45-12.45

 • Rytmihäiriöiden tunnistaminen EKG:sta

12.45-13.45

 • Tauko

13.45-14.00

 • EKG:n järjestelmällinen tarkastelumalli

14.00-14.20

 • EKG:n tulkintaharjoituksia

14.20-15.00

Koulutuksen järjestäjä ja lisätiedot:

Koulutuspaikka:

Kokoustila: