Ensiapukoulutukset

                   HÄTÄENSIAPUKURSSIT-ENSIAVUN PERUSKURSSIT-ENSIAVUN JATKOKURSSIT


Ensimmäinen järjestämämme ensiapukurssi on toteutettu syksyllä 2003. Ensiapukurssien sisältö kohdennetaan aina osallistuvan ryhmän tarpeiden mukaisesti ja siitä syystä kursseillamme ovat vuosien varrella viihtyneet mm: vartijat, poliisit, veturinkuljettajat, perhepäivähoitajat, opettajat, urheilijat, lastenhoitajat, pienten lasten vanhemmat, myynnin ammattilaiset, suunterveydenhuollon ammattilaiset, liikunnan ammattilaiset jne. 

Verkkokaupassamme on myynnissä kaikki johtavien koulutusvälinevalmistajien tuotteet, mikä mahdollistaa meillä sen, että voimme käyttää koulutuksissamme aina uusimpia ja ajanmukaisimpia koulutusvälineitä.
Järjestämme myös kaikki Punaisenristin ensiapukoulutukset, joissa kouluttajina toimivat Punaisen ristin hyväksymät ensiavun ja terveystiedon kouluttajat (ETK). Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammatiltaan ensihoitajia tai ensihoidon kenttäjohtajia, mikä takaa sen että koulutus on aina käytännönläheistä ja kouluttajilta löytyy aina myös omakohtaista kokemusta ensiaputilanteiden hoitamisesta. Järjestämme myös kattavan valikoiman muita koulutuksia tilaajan tarpeiden mukaisesti!  


Koulutuksien lisätiedot ja tilaaminen: 

Marko Lehikoinen P.0400-700770, marko.lehikoinen@medstore.fi

Hätäensiapukurssit

Ensiaputilanteita on monenlaisia, mutta erityisesti hätäensiapua vaativissa tilanteissa autettavan selviytyminen voi olla kiinni ensimmäisenä paikalla olevan henkilön ensiaputaidoista. Näitä hätäensiapua vaativia tilanteita ovat: sydänpysähdys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä ja suuret verenvuodot. Näihin edellä mainittuihin tilanteisiin on olemassa erittäin hyvät ja henkeä pelastavat ensiaputoimet, joilla autettavan tilannetta voidaan helpottaa suuresti ennen ammattiavun saapumista paikalle !  Kaikissa järjestämissämme ensiapukursseissa harjoitellaan myös defibrillaattorin, eli sydäniskurin käyttöä, koska sillä ensiaputoimella on tutkitusti kaikkein suurin henkeä pelastava vaikutus.

Hätäensiapukurssien tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa ! Hätäensiapukurssi on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran ensiavun peruskurssin tai ensiavun jatkokurssin voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.


HÄTÄENSIAPUKURSSI 4 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu ja defibrillaatio
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu

Ryhmäkoko:

 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

Kurssin hinta:

 • 400€ + ALV24%

HÄTÄENSIAPUKURSSI 6 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu ja defibrillaatio
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu
 • Ryhmän tarpeiden mukaiset aiheet

Ryhmäkoko:

 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

Kurssin hinta:

 • 500€ + ALV24%

HÄTÄENSIAPUKURSSI 8 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu ja defibrillaatio
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu
 • Sairauskohtausten ensiapu
 • Haavojen ensiapu
 • Palovammojen ensiapu
 • Ryhmän tarpeiden mukaiset aiheet

Ryhmäkoko:

 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

Kurssin hinta:

 • 600€ + ALV24%

      Ensiavun peruskurssit EA 1

Ensiavun peruskurssi EA 1 on hyvin kattava paketti ensiapuasiaa ! Ensiavun peruskurssi sisältää aina hätäensiapukurssien sisällöt, sekä sairaskohtauksien ja tapaturmien ja vammojen ensiavun. 2 päivää kestävällä kurssilla on myös aikaa harjoitella kurssin sisällön mukaisia aiheita niin perusteellisesti, että ensiapuvalmiudet kurssin jälkeen ovat varmasti hyvällä tasolla. Ensiavun peruskursseja järjestetään kokonaan lähiopetuksena tai lähiopetuksen ja verkkokurssin yhdistelmäkursseina !

Ensiavun peruskurssin tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. Ensiavun peruskurssi on voimassa 3 vuotta ja sen voimassaoloaikaa voi yhden kerran pidentää kolmeksi vuodeksi lisää käymällä 4-8 tunnin hätäensiapukurssin !

ENSIAVUN PERUSKURSSI 16h LÄHIOPETUKSENA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu ja defibrillaatio
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu
 • Sairauskohtausten ensiapu
 • Haavojen ensiapu
 • Palovammojen ensiapu
 • Nivelsidevammojen ensiapu
 • Murtumien ensiapu
 • Myrkytyksien ensiapu
 • Ryhmän tarpeiden mukaiset aiheet
 • Tilanneharjoitukset

Ryhmäkoko:

 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

Kurssin hinta:

 • 1200€ + alv 24%

ENSIAVUN PERUSKURSSI 16h YHDISTELMÄOPETUKSENA

Kurssin sisältö:

Ryhmäkoko:

Kurssin hinta:


Ensiavun jatkokurssit EA 2

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään ensiavun tiedollista ja taidollista osaamista. Ensiavun jatkokurssi on nykyään vain yhden päivän mittainen ja se toimii hyvänä kertauskurssina ensiavun peruskurssille, sekä syventävänä koulutuksena henkilöille joiden työnkuvaan liittyy ilmeinen tapaturman tai sairastumisen riski.ENSIAVUN JATKOKURSSI 8h LÄHIOPETUKSENA

Kurssin sisältö:

 • Hätäensiavun kertaus
 • Elvytyksen erityistilanteet                                        (lapsen ja hukuksiin joutuneen elvytystilanteet)
 • Ensitoimet auttamistilanteessa                          (Tilannearvio, hätäsiirto ja ensiapuasennot)
 • Murtumien ensiapu
 • Pään ja selkärangan vammat
 • Kylmän aiheuttamat vammat
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Kohderyhmän mukaiset harjoitukset

Ryhmäkoko:

 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

Kurssin hinta:

 • 600€ + alv 24%

 


ENSIAVUN JATKOKURSSI 8h YHDISTELMÄKOULUTUKSENA


Kurssin sisältö:

Ryhmäkoko:

Kurssin hinta: