Ensiapukoulutukset

Ensimmäinen järjestämämme ensiapukurssi on toteutettu syksyllä 2003. Ensiapukurssien sisältö kohdennetaan aina osallistuvan ryhmän tarpeiden mukaisesti ja siitä syystä kursseillamme ovat vuosien varrella viihtyneet: vartijat, poliisit, veturinkuljettajat, perhepäivähoitajat, opettajat, urheilijat, lastenhoitajat, lasten vanhemmat, myynnin ammattilaiset, suuterveydenhuollon ammattilaiset jne. 

Verkkokaupassamme on myynnissä kaikki johtavien koulutusvälinevalmistajien tuotteet, mikä mahdollistaa meillä sen, että voimme käyttää harjoituksissa aina uusimpia ja ajanmukaisimpia välineitä.
Järjestämme kaikki Punaisen ristin ensiapukoulutukset, joissa kouluttajina toimivat Punaisen ristin hyväksymät ensiavun ja terveystiedon kouluttajat (ETK) Näistä koulutuksista on mahdollista hakea myös Kelan korvausta koulutuksen kustannuksiin. Lue lisää kelan korvauskäytännöistä tästä linkistä

Järjestämme myös kattavan valikoiman muita ensiapukursseja tilaajan tarpeiden mukaisesti!  


Koulutuksien lisätiedot ja tilaaminen: 

Marko Lehikoinen P.0400-700770, marko.lehikoinen@medstore.fi

Hätäensiapukurssit

Ensiaputilanteita on monenlaisia, mutta erityisesti hätäensiapua vaativissa tilanteissa autettavan selviytyminen voi olla kiinni ensimmäisenä paikalla olevan henkilön ensiaputaidoista. Näitä hätäensiapua vaativia tilanteita ovat: sydänpysähdys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä ja suuret verenvuodot. Näihin edellä mainittuihin tilanteisiin on olemassa erittäin hyvät ja henkeä pelastavat ensiaputoimet, joilla autettavan tilannetta voidaan helpottaa suuresti ennen ammattiavun saapumista paikalle !  Kaikissa järjestämissämme ensiapukursseissa harjoitellaan myös defibrillaattorin, eli sydäniskurin käyttöä, koska sillä ensiaputoimella on tutkitusti kaikkein suurin henkeä pelastava vaikutus.

Hätäensiapukurssien tavoitteena on harjoitella henkeä pelastavia ensiaputoimia, sekä lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. Hätäensiapukursseja järjestetään 4-8 tunnin mittaisina tilaajan tarpeen mukaisesti. Hätäensiapukurssit ovat voimassa 3 vuotta ja niillä voi jatkaa yhden kerran Ensiapukurssi EA1 tai EA2 voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.


HÄTÄENSIAPUKURSSI 4 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu (PPE+D)
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu

Kurssin hinta:

 • 400€ + ALV24%
 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

HÄTÄENSIAPUKURSSI 6 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu (PPE+D)
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu
 • Ryhmän tarpeiden mukaiset aiheet

Kurssin hinta:

 • 500€ + ALV24%
 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

HÄTÄENSIAPUKURSSI 8 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu (PPE+D)
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu
 • Sairauskohtausten ensiapu
 • Haavojen ensiapu
 • Palovammojen ensiapu
 • Ryhmän tarpeiden mukaiset aiheet

Kurssin hinta:

 • 600€ + ALV24%
 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

      Ensiavun peruskurssit EA 1

Ensiavun peruskurssi EA 1 on hyvin kattava paketti ensiapuasiaa, joka sisältää aina hätäensiapukurssin sisällöt, mutta myös paljon muita ensiapuaiheita. 2 päivää kestävällä kurssilla on myös aikaa harjoitella kurssin mukaisia aiheita niin perusteellisesti, että ensiapuvalmiudet kurssin jälkeen ovat varmasti hyvällä tasolla.