Ensiapukoulutukset

                HÄTÄENSIAPUKURSSIT-ENSIAVUN PERUSKURSSIT-ENSIAVUN JATKOKURSSIT

Ensimmäinen järjestämämme ensiapukurssi on toteutettu syksyllä 2003. Ensiapukurssien sisältö kohdennetaan aina osallistuvan ryhmän tarpeiden mukaisesti ja siitä syystä kursseillamme ovat vuosien varrella viihtyneet mm: vartijat, poliisit, veturinkuljettajat, perhepäivähoitajat, opettajat, urheilijat, lastenhoitajat, pienten lasten vanhemmat, myynnin ammattilaiset, suunterveydenhuollon ammattilaiset, liikunnan ammattilaiset jne. 

Verkkokaupassamme on myynnissä kaikki johtavien koulutusvälinevalmistajien tuotteet, mikä mahdollistaa meillä sen, että voimme käyttää koulutuksissamme aina uusimpia ja ajanmukaisimpia koulutusvälineitä.
Järjestämme kaikki Punaisen ristin ensiapukoulutukset, joissa kouluttajina toimivat Punaisen ristin hyväksymät ensiavun ja terveystiedon kouluttajat (ETK). Järjestämme myös kattavan valikoiman muita koulutuksia tilaajan tarpeiden mukaisesti!  


Koulutuksien lisätiedot ja tilaaminen: 

Marko Lehikoinen P.0400-700770, marko.lehikoinen@medstore.fi

Hätäensiapukurssit

Ensiaputilanteita on monenlaisia, mutta erityisesti hätäensiapua vaativissa tilanteissa autettavan selviytyminen voi olla kiinni ensimmäisenä paikalla olevan henkilön ensiaputaidoista. Näitä hätäensiapua vaativia tilanteita ovat: sydänpysähdys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä ja suuret verenvuodot. Näihin edellä mainittuihin tilanteisiin on olemassa erittäin hyvät ja henkeä pelastavat ensiaputoimet, joilla autettavan tilannetta voidaan helpottaa suuresti ennen ammattiavun saapumista paikalle !  Kaikissa järjestämissämme ensiapukursseissa harjoitellaan myös defibrillaattorin, eli sydäniskurin käyttöä, koska sillä ensiaputoimella on tutkitusti kaikkein suurin henkeä pelastava vaikutus.

Hätäensiapukurssien tavoitteena on harjoitella henkeä pelastavia ensiaputoimia, sekä lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. Hätäensiapukursseja järjestetään 4-8 tunnin mittaisina tilaajan tarpeiden mukaisesti. Hätäensiapukurssit ovat voimassa 3 vuotta !


HÄTÄENSIAPUKURSSI 4 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu ja defibrillaatio
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu

Kurssin hinta:

 • 400€ + ALV24%
 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

HÄTÄENSIAPUKURSSI 6 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu ja defibrillaatio
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu
 • Ryhmän tarpeiden mukaiset aiheet

Kurssin hinta:

 • 500€ + ALV24%
 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

HÄTÄENSIAPUKURSSI 8 TUNTIA

Kurssin sisältö:

 • Toiminta ensiaputilanteessa
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Elottoman ensiapu ja defibrillaatio
 • Tajuttoman ensiapu
 • Tukehtumassa olevan ensiapu
 • Suurten verenvuotojen ensiapu
 • Sairauskohtausten ensiapu
 • Haavojen ensiapu
 • Palovammojen ensiapu
 • Ryhmän tarpeiden mukaiset aiheet

Kurssin hinta:

 • 600€ + ALV24%
 • Maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä

      Ensiavun peruskurssit EA 1

Ensiavun peruskurssi EA 1 on hyvin kattava paketti ensiapuasiaa, joka sisältää aina hätäensiapukurssin sisällöt, mutta myös paljon muita ensiapuaiheita. 2 päivää kestävällä kurssilla on myös aikaa harjoitella kurssin mukaisia aiheita niin perusteellisesti, että ensiapuvalmiudet kurssin jälkeen ovat varmasti hyvällä tasolla.